Förloppet

2008/12/18

Onsdagen den 10 september var Johan Berglund och undertecknad på besök hos trafik och fritidsnämnden i Falun för att sätta oss in i vad som händer med skateparksprocessen.

Läget är alltså följande:

Trafik och Fritid (ToF) håller på att tillsammans med Lasse Nordström sätta ihop ett faktaunderlag om de olika platser där skateparken kan placeras. Detta material skall framställas för kommunpolitikerna den 15 oktober, och blir då även offentligt, så att vem som helst kan kika på det. Antagligen skriver tidningarna om det.

Efter att materialet har presenterats så går det ut på remiss, som det heter. Det betyder att alla som berörs av parken, dvs nämnder i falun av olika slag, landstinget, vi på klubben och så vidare, får ett tag på oss att sätta oss in i materialet och komma med synpunkter på det.

När remissvaren kommer in till kommunpolitikerna, vilket dom borde göra innan novembers utgång, har underlagsproceduren gjort sitt. Politikerna har då alltså ett fakta underlag (från ToF) och ett åsiktsunderlag från berörda (remissvaren).

Med detta tillgodo kan dom alltså läsa vilka förutsättningarna är, vad folk och nämnder tycker, för att sedan snacka ihop sig inbördes och sedan besluta så som dom tycker det bör bli.

Ett sådant beslut, alltså ett beslut om skateboardparkens placering, kan alltså komma att fattas under december, eller kanske troligare januari.

När beslutet är fattat finns alltså pengar och en plats att bygga på.

Då återstår att bestämma parkens utformning, aka design, samt att bygga den.

Eftersom Falu Kommun, tyvärr, inte har så stor erfarenhet av att bygga skateparker, är det inte helt klart hur den processen kommer gå till. Det troligaste är dock, av ovanstående anledning, att man med klubbens hjälp ställer upp en specifikation på vad som erfodras av parken, samt lägger ut en totalentreprenad på offentlig upphandling.

En totalentreprenad är alltså att en part (ett företag) tar på sig att designa och bygga hela parken till en i förhand bestämd penning (4,5 mille) som dom sedan lämnar över till kommun eller klubben eller vem som sen ska driva anläggningen.

Märk att detta är det troliga scenariot, det kan mycket väl, som vi så väl vet vid det här laget, bli helt annorlunda.

I alla fall, fortsätt jättegärna att komma med förslag och idéer till hur vi ska utforma parken. Vi behöver så mycket hjälp som möjligt med att sätta ihop den specifikation som sedan någon entreprenör skall bygga efter.

När det närmar sig än mer kommer vi försöka att ha möten där vi snackar ihop oss om hur vi ska lägga upp det, samt kanske en omröstning här på sidan för att se vilka preferenser som finns.

Hoppas ni förstår upplägget. Hör av er om ni har några frågetecken!

/
Eskil Österling

Kommentarer

  • Erik
    2008/12/18 - 18:05

    Hej jag tänkte bara prova kommentarsfunktionen!